Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de kwaliteit van het onderwijs op onze school in hoofdlijnen wordt beschreven. Het is een beginpunt van onderwijsverbeteringen en geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren en de mogelijkheid om de ontwikkeling van ons onderwijs te evalueren.

Schoolplan_2021_2025