Stichting Vrienden van De Klimboom

Wat doet de Stichting?
De Stichting heeft tot doel de Klimboom (kinderen en het schoolteam) te ondersteunen. Dat doet de Stichting door aan de Ouderraad geld beschikbaar te stellen voor de activiteiten die de Ouderraad tijdens het schooljaar organiseert. Zo zijn er vele activiteiten: het schoolreisje, samen koken, Sinterklaasviering enzovoorts. Daarnaast bekijkt de Stichting welke extra uitgaven mogelijk zijn om de Klimboom te helpen goed onderwijs te geven aan de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan extra leermiddelen en leesboeken. Voor een deel worden deze activiteiten met de ouderbijdrage mogelijk gemaakt. Andere inkomsten waarmee de activiteiten betaald worden, zijn het oud papier en de rommelmarkt. Om het geld op verantwoorde wijze te beheren, werkt de Stichting met een begroting van elk schooljaar zodat we vooraf weten waar we aan toe zijn. De begroting wordt in overleg met de Ouderraad vastgesteld.

Het bestuur van de Stichting
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Drie leden worden door de ouderraad benoemd. Een lid wordt benoemd door de medezeggenschapsraad en een lid door de directeur van de school.

Voorzitter: Sanne Turk
Penningmeester: Iris Huising
Secretaris: Danielle van Santen
Bestuurslid: Eelco Voorham
Bestuurslid: Laura Duivesteijn Janson
Bestuurslid: Cynthia van Klink

Contact:
Het bestuur: bestuurvvdk@ssba.net
De Penningmeester: pmvvdk@ssba.net