Over onze school

Onze Historie

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn de basisscholen De Schakel en Gerardus samengegaan onder de
naam RKBS De Klimboom – samen klimmen naar de top!

Waar wij voor staan

Onze missie is om alle kinderen naar hun eigen top te laten klimmen. Dit doen wij samen: met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Binnen ons veilige schoolklimaat krijgt ieder kind de kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen.

De Klimboom levert een essentiële bijdrage aan het creëren van een kansrijke toekomst voor onze leerlingen. Hiertoe stimuleren we onze leerlingen door ze te leren ondernemend te zijn, verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en gericht te zijn op samenwerking, zodat zij zich ontwikkelen tot sociale, actieve burgers.

De Klimboom staat voor kwalitatief goed onderwijs, zowel op het cognitieve vlak (taal, lezen, rekenen enz.), op sportief en creatief vlak en voor wat betreft de ontwikkeling van sociaal-emotionele evenwichtigheid. Een positief pedagogisch klimaat is voor kinderen de basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De wereld waarin kinderen vandaag opgroeien is immers anders dan de wereld waarin ze later leven, wonen en werken. De digitale mogelijkheden maken de wereld steeds kleiner en de maatschappij steeds transparanter, groter en individueler. Wij zijn er daarom van overtuigd dat Engels de taal is die zij als toekomstige wereldburgers nodig hebben. En dat samenwerken een sociale vaardigheid is die steeds belangrijker wordt. Kinderen die beide al jong leren, hebben hier hun leven lang plezier van.

Identiteit

De Klimboom is een katholieke school. Het katholieke aspect is terug te vinden in de totale sfeer, de vieringen en de catechese. Het is echter geen school voor alleen katholieke kinderen. De Klimboom is toegankelijk voor kinderen van alle nationaliteiten, gezindten en culturen, op basis van gelijkwaardigheid.

Leren doen wij samen

Op RKBS De Klimboom geven we Engels vanaf groep 1 en stimuleren we de individuele ontwikkeling van onze leerlingen door ze in teamverband samen te laten leren en werken. We weten dat kinderen op deze manier actiever en meer betrokken zijn. Ze groeien sneller als ze de lesstof met elkaar bespreken, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen in het vinden van oplossingen. En ze leren spelenderwijs en met zichtbaar plezier om goed samen te werken.

Coöperatief leren

In onze lessen gebruiken we de vele werkvormen van Coöperatief Leren. We zijn hierin geschoold en werken onderling nauw samen om ons onderwijsprogramma actueel, kwalitatief hoog en toekomstgericht te houden. Omdat we in alle groepen dezelfde les structuren en werkvormen inzetten, bieden we een herkenbare en vaste structuur aan onze leerlingen. Hoe we samen leren, staat vast. Wat we samen leren, verschilt per groep.

Stabiele leeromgeving

In deze stabiele leeromgeving hebben onze leerkrachten goed overzicht en de tijd om in te spelen op de behoeften van ieder kind. En krijgen onze leerlingen de ruimte om in een veilige omgeving te zijn wie ze zijn en het beste uit zichzelf te halen. Kom gerust eens kijken en ervaar zelf met hoeveel energie en plezier onze leerlingen samen leren, samen werken en samen spelenderwijs groeien.

Maak een afspraak ➔