Ouderbijdrage

Er zijn veel activiteiten en festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, feestdagen, sportdagen, schoolreisjes en excursies. Deze activiteiten worden mede door de ouderraad georganiseerd, met hulp van heel veel enthousiaste ouders. Veel van deze activiteiten kosten geld, geld dat via de vrijwillige ouderbijdrage maar ook bijvoorbeeld via een flessenactie.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt op onze school geïnd door de Stichting Vrienden van de Klimboom ten behoeve van de Ouderraad. Het bedrag wordt ieder jaar vastgesteld op de laatste vergadering van het schooljaar voor het nieuwe schooljaar.
Via een automatische incasso wordt de ouderbijdrage eind september of begin oktober van uw rekening afgeschreven. Daarover wordt u van te voren in de weekbrief geïnformeerd. Voor de incasso vragen wij u eenmalig een machtiging in te vullen. Zonder machtiging kost het namelijk veel meer administratie en brengt de bank ons kosten in rekening.
Indien uw kind na 1 januari op school komt betaalt u de helft. Wanneer ouders geen vrijwillige bijdrage betalen, dienen zij er wel rekening mee te houden dat zij een rekening ontvangen van de eventuele kosten bij deelname van hun kind aan activiteiten. De ouderbijdrage voor schooljaar 2023 – 2024 is vastgesteld op € 32,50.
Download hier de machtiging voor de automatische incasso