Onderwijskundig ICT

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs.

Onze leerlingen werken met laptops/tablets. De inzet van meer devices maakt het de kinderen school-breed mogelijk het lesaanbod individueel, in groepjes of met de groep als geheel digitaal te verwerken en kan nog breder worden ingezet voor samenwerkingsopdrachten, het opzoeken van informatie, oefenen van opdrachten en toetsen van kennis en vaardigheden. Computergebruik biedt ons de mogelijkheid steeds meer en beter maatwerk te geven aan de kinderen.

De computers/laptops worden als ondersteunend middel van lessen ingezet met een goede balans in afwisseling tussen digitaal en praktisch werken.

O-ICT

ICT ontwikkelt snel en zal in ontwikkeling blijven. Wij vinden het belangrijk dat we daar met ons onderwijs goed op blijven inspelen. We bereiden onze kinderen immers voor op de toekomst.
Op onze school zijn twee onderwijskundige ICT-ers. Zij houden zich bezig met deze ontwikkelingen en anticiperen daarop.