Onderwijskundig ICT

Het hedendaagse onderwijs zonder uitgebreid gebruik van ICT is ondenkbaar. ICT is geen doel op zich, maar een middel om tot beter onderwijs te komen. Computergebruik biedt ons de mogelijkheid steeds meer en beter maatwerk te geven aan de kinderen. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal.

Wij beschikken over een groot aantal tablets voor in de onderbouw en laptops in de bovenbouw. Ieder kind leert hiermee vaardig te zijn met de ICT-mogelijkheden.

ICT ontwikkelt snel en zal in ontwikkeling blijven. Wij vinden het belangrijk dat we daar met ons onderwijs goed op blijven inspelen. We bereiden onze kinderen immers voor op de toekomst. Op onze school zijn twee onderwijskundige ICT-ers: Cynthia van Klink en Janneke van Haastregt. Zij houden zich bezig met deze ontwikkelingen en anticiperen daarop.

O-ICT