SSBA

De Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) verzorgt basisonderwijs op kwalitatief hoog niveau; modern en toekomstgericht. De stichting huisvest een diversiteit aan levensbeschouwingen, onderwijskundige profilering en uiteenlopende didactische concepten. De SSBA kan deze grote diversiteit bieden, doordat wij een bijzonder samenwerkingsverband, een echt samenspel, vormen van openbaar én bijzonder onderwijs.

Het onderwijs wordt aangeboden met de capaciteiten van het kind als uitgangspunt, want wij erkennen en accepteren verschillen tussen kinderen. Wij begeleiden kinderen naar passend vervolgonderwijs en dragen bij aan het volwassen worden van de kinderen en hun vermogen zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

Neem een kijkje op de SSBA site voor meer informatie.