Buitenschoolse Opvang (BSO)

Wanneer u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang voor uw kind, kunt u terecht bij Kindkracht 0/12, locatie Grote Beer dat tegenover de school gelegen is. Op deze locatie worden de leerlingen van De Klimboom opgevangen.

De buitenschoolse opvang verzorgt:

  • voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.45 uur
  • naschoolse opvang na schooltijd tot 18.30 uur
  • vakantieopvang, dagopvang in de vakanties

Tijdens schoolvakanties en op studiedagen van De Klimboom is het mogelijk om een losse dag opvang bij BSO Grote Beer aan te vragen.

Na schooltijd worden de kinderen door medewerkers van de BSO opgehaald, vanaf groep 3 mogen de kinderen ook zelfstandig naar de BSO.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met 071-3317041 of 071-3319069, of kijkt u op de website www.kindkracht.nl