Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) komt dit schooljaar 5 keer bij elkaar. De data van de komende bijeenkomsten zijn:

  • 30 oktober 2018
  • 10 december 2018
  • 11 maart 2019
  • 23 april 2019
  • 24 juni 2018

Vanuit De Schakel zijn dit de GMRleden:

  • Conny Tersteeg (personeelsgeleding, MR en GMRlid)
  • Mathé Straathof(oudergeleding, MR lid en GMRlid)

De verslagen van de GMR bijeenkomsten kunt u lezen op de website van ons bestuur: www.ssba.net