TOP onderwijs

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt op De Klimboom structureel een passend aanbod geboden voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Dit gaat onder leiding van de TOP coördinatoren, juf Danielle en juf Angela. Zij bepalen samen met de groepsleerkrachten welke kinderen extra uitdaging nodig hebben.
Om begaafde leerlingen te signaleren, word het instrument SIDI-PO gebruikt. Het doel van de signalering is het kunnen bieden van een passend onderwijsaanbod. De signalering start al vóór uw kind als vierjarige bij ons op school komt. Ouders vullen een uitgebreide
vragenlijst in over bijzondere kenmerken, interesses en kwaliteiten van hun kind. Ouders en leerkrachten gaan hierover met elkaar in gesprek. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat er nodig en mogelijk is voor uw kind.

In groep 8 wordt er regelmatig samengewerkt met het voortgezet onderwijs. Sommige kinderen volgen lessen van het Stedelijk Gymnasium. Het gaat dan niet alleen om de leerstof, maar ook om vaardigheden zoals zelfstandigheid, samenwerken, plannen, leren leren enz.