Sociaal-emotineel leren: Kwink

kwinkwijzer

Het is zeer belangrijk om kinderen sociale- en emotionele vaardigheden te leren. Kwink is zo’n methode en deze methode gebruiken wij op De Klimboom. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Zij oefenen hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kinderen zijn enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, moeten ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het oog hebben.

Een digitale dierenwereld

Kwink is de naam van de methode, maar ook van een digitale wereld met dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven.
Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch klimaat verbetert.

Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder, of neem een kijkje op https://www.kwinkopschool.nl/