Kineo

“Een nieuw kindcentrum, waarin een doorgaande lijn is tussen opvang en onderwijs. Waar we als 1 team met 1 visie werken, zodat kinderen een passend en breed aanbod krijgen, in samenwerking met o.a. sport en zorg.”

Deze ambitie vormt de basis van Kineo. De plek aan het Sportpad in Roelofarendsveen biedt vele kansen en mogelijkheden om deze ambitie in de praktijk te brengen.

In Kineo informatieboekje versie 1.1 nemen we u mee in de plannen voor Kindcentrum Noord.

Gezamenlijke aanmeldroute Kineo scholen
Vanaf 1 april gaan de aanmeldingen voor de scholen Elckerlyc, de Klimboom en de Roelevaer via hetzelfde aanmeldformulier.

Op dit formulier kunnen ouders aangeven welke locatie hun voorkeur heeft en aangeven of er al oudere kinderen op een locatie ingeschreven zijn. Wanneer er op één locatie heel volle groepen zijn en op een andere locatie juist niet, kan het dus zo zijn, dat je niet geplaatst kan worden op de voorkeurslocatie. Uiteraard worden ouders hierover tijdig op de hoogte gesteld mocht dit het geval zijn. Het inschrijven gebeurt dus niet via dit aanmeldformulier, maar dat is de volgende stap waar ouders na het aanmelden bericht over krijgen.

Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen we over hoe wij het onderwijs vormgeven, over de toekomstvisie en krijgen ouders de gelegenheid om ons vragen te stellen. Wij hebben een aantal informatiebijeenkomsten gepland staan op de locatie De Klimboom.

De komende informatiemiddagen staan gepland op woensdagmiddag 10 & 24 april en 19 juni. Ouders zijn welkom om 14.30 uur en 15.30 uur. Op deze tijden verzorgen we een presentatie waarna er vragen gesteld kunnen worden. De inhoud van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde en ouders kunnen via het aanmeldformulier een passende datum kiezen.