Aanmelden nieuwe leerling en doorgeven wijzigingen

Nieuwe leerlingen.
Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling.

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, vullen de ouders een aanmeldformulier in.
Vanaf 1 april gaan de aanmeldingen voor de scholen Elckerlyc, de Klimboom en de Roelevaer via hetzelfde aanmeldformulier.

Op dit formulier kunnen ouders aangeven welke locatie hun voorkeur heeft en aangeven of er al oudere kinderen op een locatie ingeschreven zijn. Wanneer er op één locatie heel volle groepen zijn en op een andere locatie juist niet, kan het dus zo zijn, dat je niet geplaatst kan worden op de voorkeurslocatie. Uiteraard worden ouders hierover tijdig op de hoogte gesteld mocht dit het geval zijn. Het inschrijven gebeurt dus niet via dit aanmeldformulier, maar dat is de volgende stap waar ouders na het aanmelden bericht over krijgen.

Tijdens informatiebijeenkomsten vertellen we over hoe wij het onderwijs vormgeven, over de toekomstvisie en krijgen ouders de gelegenheid om ons vragen te stellen. Wij hebben een aantal informatiebijeenkomsten gepland staan op de locatie De Klimboom.

De komende informatiemiddagen staan gepland op woensdagmiddag 10 & 24 april en 19 juni. Ouders zijn welkom om 14.30 uur en 15.30 uur. Op deze tijden verzorgen we een presentatie waarna er vragen gesteld kunnen worden. De inhoud van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde en ouders kunnen via het aanmeldformulier een passende datum kiezen.

Als je kind ingeschreven staat en duidelijk is naar welke school hij/zij gaat.
Nieuwe leerlingen krijgen ongeveer twee maanden voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om te komen wennen. Tevens ontvangen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht.

Na 4 weken volgt een evaluatiegesprek met de ouders en de leerkracht, over de eerste periode.

Op verschillende momenten zal de school de ouders vragen om een vragenlijst in te vullen. Op deze manier heeft de school voldoende informatie om het onderwijs voor het kind zo goed mogelijk in te richten.

 Zij-instromers
Kinderen die na hun vierde verjaardag worden aangemeld, noemen we zij-instromers. Als de groepsgrootte het toelaat, kan het kind geplaatst worden.

Een voorwaarde voor toelating is wel dat alle relevante gegevens voorafgaand aan de plaatsing zijn aangeleverd (reden van aanmelding, onderwijskundig rapport, gegevens toetsing, extra zorg, e.d.). We nemen altijd contact op met de school van herkomst. Eventueel kan de zorgcoördinator een onderzoek doen, om te bepalen hoe we het best kunnen aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden.

Wijzigingen doorgeven.
Heeft u wijzgingen, bijvoorbeeld een verhuisbericht, dan kunt u dit doorgeven op onderstaand e-mailadres:

adm.klimboom@ssba.net