Rapportfolio en kind-ouder-leerkracht-gesprekken

Kind-ouder-leerkracht-gesprekken
Samenwerking tussen het kind, de ouder en de leerkracht vinden wij heel belangrijk. Gedurende het schooljaar zijn er kind-ouder-leerkracht gesprekken om te praten over de vorderingen, groei en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). Door deze gesprekken laten wij zien sámen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind. In de gesprekscyclus zit een opbouw.
Het schooljaar start met een kennismakingsgesprek, waarna er gedurende het schooljaar twee voortgangsgesprekken volgen en een eindgesprek. Vanaf groep vier zijn de leerlingen aanwezig bij de gesprekken. Voor groep acht is er een andere cyclus van toepassing i.v.m. adviesgesprekken voor het voortgezet
onderwijs.

Rapportfolio
Op RKBS de Klimboom krijgen de kinderen twee keer in het jaar een rapportfolio.
De rapportfoliomap wordt zo opgebouwd dat het kind zijn of haar eigen ontwikkeling kan laten zien. Door
te werken met een rapportfolio en kind-ouder-leerkrachtgesprekken worden de kinderen eigenaar van
hun eigen ontwikkeling en voelen zij zich hiervoor verantwoordelijk.
In de rapportfoliomap zitten onder andere het rapport van de schoolvakken, de Cito-uitslagen (vanaf
groep 3), een beoordeling van het gedrag en de werkhouding, de leesladder met de groei van het
leesniveau, een complimentenblad en afhankelijk van de groep wat eigen werk van het kind.