Rapportfolio en kind-ouder-leerkracht-gesprekken

Kind-ouder-leerkracht-gesprekken
Samenwerking tussen het kind, de ouder en de leerkracht staat bij ons centraal. Gedurende het schooljaar zijn er kind-ouder-leerkracht gesprekken om te praten over de vorderingen, groei en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). Door deze gesprekken laten wij zien sámen verantwoordelijk  te zijn voor de ontwikkeling van het kind. In de gesprekscyclus zit een opbouw.

Het schooljaar start met een kennismakingsgesprek, waarna er twee voortgangsgesprekken volgen en een eindgesprek.
Kennismakingsgesprekken: vanaf groep vier zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig . Voortgangsgesprekken: vanaf groep vijf zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig.
Eindgesprek: vanaf groep vijf zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig.

Voor groep acht is er een andere cyclus van toepassing i.v.m. adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.

Uiteraard kunt u ook buiten deze gesprekken om op eigen initiatief een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om met of zonder uw kind in gesprek te gaan.

De kind-ouder-leerkracht gesprekken zijn nog in ontwikkeling. Er wordt dit jaar onderzoek gedaan, waarbij de focus ligt op de organisatie en de inhoud om zo een zo betekenisvol mogelijke cyclus van gesprekken neer te kunnen zetten.

Rapportfolio
Op RKBS de Klimboom krijgen de kinderen twee keer in het jaar een rapportfolio.
Het rapportfolio houdt in:
– beoordeling van de schoolvakken,
– Cito- uitslagen,
– beoordeling van het gedrag en werkhouding,
– de leesladder met de groei van het leesniveau
– een complimentenblad,
– per jaar één ‘ding’ waar het kind het  meest trots op is.

Het rapport wordt zo opgebouwd dat het kind zijn of haar eigen ontwikkeling kan laten zien. Door te werken met een rapportfolio en kind-ouder-leerkrachtgesprekken worden de kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en voelen zij zich hiervoor verantwoordelijk.

Ons rapportfolio is nog in ontwikkeling om voor kind, ouders en leerkrachten een leesbaar, werkzaam en betekenisvol geheel neer te kunnen zetten.