Schoolgids

Wat heeft De Klimboom u en uw kind te bieden? De Klimboom gaat ervan uit, dat uw kind ook kind mag zijn en de ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, maar ook om te kunnen spelen. Ons pedagogisch en didactisch handelen sluit hier uitstekend bij aan en vormen een solide basis voor de verdere toekomst van uw kind. Wij werken vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind. Respect voor elkaar is als basis in de school algemeen aanvaard en wordt ook gehandhaafd. Mede door de goede sfeer hebben de leerlingen het prima naar hun zin op onze school.

In deze schoolgids informeren wij u over ons onderwijs in algemene zin, de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor onze leerlingen en over allerlei praktische zaken.

2019-2020 SCHOOLGIDS