TEC klas

Taal Educatief Centrum

De SSBA (Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade) heeft een tijdelijke voorziening voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de SSBA scholen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

Woordmuur

De groep, bestaande uit leerlingen van verschillende SSBA scholen, zit in een lokaal van het SSBA kantoor. In deze groep ligt de aandacht vooral op het goed aanleren van de Nederlandse taal en woordenschat. Uit onderzoek is gebleken dat het veel effectiever is om deze kinderen in het begin in één groep op te vangen, zodat zij het Nederlands goed leren. Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en zich sociaal kunnen ontwikkelen. Er is dus ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Doordat de groep klein is, kan de leerkracht veel (individuele) aandacht besteden aan de kinderen.
De kinderen uit deze klas gaan drie ochtenden naar de TEC-klas. De middagen en twee anderen schooldagen gaan zij naar hun groep op één van de SSBA scholen.