Ouders

Opvoeden doe je samen! Dat is het uitgangspunt op De Klimboom. De driehoek ouder – kind – school is van essentieel belang voor de opvoeding en ontwikkeling van elk kind.

Wij vinden het contact met de ouders dus heel belangrijk. Naast de geplande contacten op de ouderavonden en 10-minutengesprekken willen we contact met de ouders op elk moment dat we dat nodig vinden. Wanneer de leerkracht dat nodig vindt, maar ook wanneer u als ouder dat nodig vindt.

Uw kind is 5 dagen, gemiddeld zo’n 25 uur per week, en dat gedurende ongeveer 40 schoolweken per jaar, bij ons op school. Dat is een flinke tijd. Het is dus 8 jaar lang een belangrijk deel van het leven van u en uw kind. Uw kind ontwikkelt zich in de loop der jaren op vele gebieden. Niet alleen op het gebied van de schoolse vakken als, taal, lezen, rekenen enzovoorts, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. De creativiteitsontwikkeling wordt gestimuleerd en er wordt kennis gemaakt met kunst en cultuur. Onderwijs op het gebied van bewegen in relatie tot gezond leven en gezonde voeding krijgt de nodige aandacht en er is aandacht voor burgerschapsvorming zodat het kind straks kan participeren in onze maatschappij. Uiteraard is de ontwikkeling op het gebied van ICT en social media niet meer weg te denken in onze snel ontwikkelende maatschappij.

Samen staan we voor deze uitdaging. En dus is samenwerking van groot belang. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te informeren. Dat doen we al door u elke vrijdag de weekbrief te sturen. Hierin staat alle belangrijke informatie vanuit school en  vanuit de groepen. Maar het persoonlijk contact tussen de leerkracht(-en) en de ouders moet altijd mogelijk zijn wanneer we dat wensen. Een mailtje of telefoontje is daarvoor al genoeg en een afspraak is zo gemaakt. Dus schroom niet om met vragen contact op te nemen. Het gaat tenslotte om uw kind!