Groep 8a

Groep 8, het laatste schooljaar op de basisschool. In deze groep wordt naast de verdere verdieping van alle vakken, ook gericht gewerkt aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervolgstap van onze leerlingen. Er wordt goed gekeken wat elke leerling nog nodig heeft om op het voortgezet onderwijs van zijn/haar keuze een goede start te kunnen maken.

Bij de adviezen wordt zo “breed” mogelijk gekeken naar elk kind. Waar is het kind goed in? Waar liggen zijn/haar talenten? Dat brengen we in beeld in overleg met leerling en ouders, mede op basis van alle gegevens die we van het kind hebben in ons leerlingvolgsysteem. De eindtoets is slechts een van deze gegevens, maar bevestigt en ondersteunt over het algemeen ons advies.

Groep 8 kenmerkt zich natuurlijk ook door het kamp en de afscheidsmusical. Dit laatste als afscheidsfeest van, naar wij hopen, hele fijne basisschooljaren!