Groep 7

In groep 7, ook wel het begin van de bovenbouw genoemd, worden de eerste stappen gezet in de richting van het schoolverlaten na groep 8.

Vanuit de methodes vindt verdere verdieping van alle vakken plaats. In dit schooljaar wordt een vak als verkeer afgerond door het behalen van het verkeersdiploma. Er wordt zowel een schriftelijk als een praktijkexamen (op de fiets) afgenomen.

Op basis van diverse gegevens uit ons leerlingvolgsysteem wordt in dit schooljaar een zogenaamd pre-advies gegeven zodat leerling en ouders zich alvast kunnen richten op de wensen voor de toekomst.