Groep 6

In groep 6 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek verder uitgediept. Er is meer aandacht voor de samenhang in deze vakken.

Ook hier blijft het technisch en begrijpend lezen een belangrijk aandachtspunt omdat dit niveau van groot belang is voor het goed kunnen volgen van de teksten in bijvoorbeeld Nieuwsbegrip, onze methode voor begrijpend lezen. Het betreft hier altijd teksten uit de actualiteit.

De vakken als taal, rekenen en schrijven worden vervolgd op basis van de gehanteerde methodes.