Groep 5a

Groep 5 wordt ook wel het begin van de middenbouw genoemd.

Het voortgezet technisch lezen neemt een belangrijke plaats in omdat goed kunnen lezen de basis is voor het kunnen volgen van de teksten in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Waar in de groepen 3 en 4 aan de hand van thema’s de wereld verder werd ontdekt, in groep 5 wordt gericht aan bovengenoemde vakken gewerkt. Begrijpend lezen krijgt veel aandacht omdat het begrip van de teksten in deze vakken van groot belang is om de leerstof te begrijpen. In dit schooljaar is eveneens de eerste kennismaking met Nieuwsbegrip, onze methode voor begrijpend lezen.

Daarnaast wordt de taal-, reken- en schrijfvaardigheid verder ontwikkeld aan de hand van de gehanteerde methodes.