Groep 4

In groep 4 wordt de basis, die in groep 3, in de “speelleerklas”, gelegd is, verstevigd.

Het aanvankelijk lezen en rekenen wordt verder uitgebouwd en de leerlingen wennen steeds meer aan het werken binnen methodes. Bij het lezen is er meer en meer aandacht voor het begrijpen van hetgeen de leerlingen lezen. Vanaf groep 4 neemt het begrijpend lezen een steeds belangrijker plek in binnen het leesonderwijs.