Groep 3

In groep 3 begint “officieel” het aanvankelijk lezen en rekenen. Maar ook hier wordt rekening gehouden met het niveau waarop de kinderen instromen vanuit de kleutergroepen.

Wat betreft het aanvankelijk lezen werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Stap voor stap leren de kinderen lezen. Het aanbod is vaak klassikaal, maar de verwerking kent verschillende niveaus. Ook hier is dus weer een gedifferentieerd aanbod.

Het rekenaanbod wordt in eerste instantie gekenmerkt door de kennis van cijfers en het realiseren van inzicht in ons getallenstelsel. Op speelse wijze wordt dit inzicht ontwikkeld om van daaruit te leren omgaan met de verschillende toepassingen.

Het schrijven van letters en cijfers en het ontwikkelen van een goed handschrift is eveneens belangrijk in groep 3. Het aanbod van de letters loopt hand in hand met het aanbod van woorden bij het lezen.

Naast deze zogenaamde kernvakken wordt de belevingswereld van het kind vergroot door aan de hand van allerlei thema’s zicht te krijgen op de wereld om hen heen. Daarnaast is er ruimte voor de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en is er aandacht voor kunst en cultuur.