Taakspel

Hoe werkt Taakspel?

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Met Taakspel wordt gewenst gedrag gestimuleerd. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Klassenregels
Door het spelen van Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een gunstiger klassenklimaat.

Voor wie?
De CED-Groep ontwikkelde Taakspel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, voor kleutergroepen en voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Hoe wordt Taakspel gespeeld?
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, omdat er goed volgens die klassenregels gewerkt wordt, komen ze in aanmerking voor de – vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Er wordt positief gekeken naar het juiste gedrag.

Doelen
Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

 

Taakspel op de Klimboom

In elke groep kan Taakspel gespeeld worden. Het hele team is getraind, of is bezig met de training, om Taakspel te kunnen spelen. We zien mooie resultaten, met betrekking tot de sfeer en taakgerichte werkhouding, in de groepen die het spel al een paar jaar spelen.