Rapport/portfolio gesprekken

8 maart 2018

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken over het rapport/portfolio van uw kind(eren).