Aanmelden nieuwe leerling en doorgeven wijzigingen

Nieuwe leerlingen.

Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling.

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, vullen de ouders een aanmeldformulier in.

Nieuwe leerlingen krijgen ongeveer twee maanden voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om te komen wennen. Tevens ontvangen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht.

Na 4 weken volgt een evaluatiegesprek met de ouders en de leerkracht, over de eerste periode.

Op verschillende momenten zal de school de ouders vragen om een vragenlijst in te vullen. Op deze manier heeft de school voldoende informatie om het onderwijs voor het kind zo goed mogelijk in te richten.

 Zij-instromers

Kinderen die na hun vierde verjaardag worden aangemeld, noemen we zij-instromers. Als de groepsgrootte het toelaat, kan het kind geplaatst worden.

Een voorwaarde voor toelating is wel dat alle relevante gegevens voorafgaand aan de plaatsing zijn aangeleverd (reden van aanmelding, onderwijskundig rapport, gegevens toetsing, extra zorg, e.d.). We nemen altijd contact op met de school van herkomst. Eventueel kan de zorgcoördinator een onderzoek doen, om te bepalen hoe we het best kunnen aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden.

Een keuze maken.

Als u een keuze wilt maken voor een fijne school voor uw kind, is het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van het onderwijs dat aangeboden wordt.

Ieder jaar, rond februari, organiseren alle basisscholen binnen het SSBA ook open dagen voor toekomstige ouders en hun kind (eren).
Natuurlijk kunt u ook altijd bellen om een aparte afspraak te maken.

Het aanmelden van uw kind is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

Bel voor het maken van een afspraak:
071 3313039

 

Wijzigingen doorgeven.

Heeft u wijzgingen, bijvoorbeeld een verhuisbericht, dan kunt u dit doorgeven op onderstaand e-mailadres:

adm.klimboom@ssba.net